קבוצות רישוי

משרד התחבורה קבע 7 קבוצות רישוי שונות, בהתאם למחיר הרכב. מדוע חשובה קבוצת הרישוי, וכיצד היא משפיעה על שיקולי היבואנים והצרכנים?

רוב כלי הרכב המשומשים בישראל משתייכים לקבוצת הרישוי הראשונה - אם שווי הרכב שלהם נופל מתחת ל-101,000 ש"ח. אך עבור רוכשי רכבים חדשים, בעיקר מכוניות גדולות ויוקרתיות, יש משמעות לסיווג קבוצת הרכב. ככל שמחיר המחירון של הרכב בעת הרכישה גבוה יותר, כך הוא עשוי לעבור לקבוצת רישוי גבוהה יותר. כך גם תשלמו יותר על אגרת רישוי ב"טסט" הקרוב שלכם.

זוהי החלוקה כיום (אפריל 2020 והלאה) - שבע קבוצות רישוי שונות:

קבוצת רישוי 1

שווי רכב 101,000 ש"ח ומטה: גובה אגרת רכב (עלות טסט) - 1,235 ש"ח (עד 3 שנים).

קבוצת רישוי 2

שווי רכב 101,000-122,000 ש"ח: גובה אגרת רכב - 1,529 ש"ח (עד 3 שנים).

קבוצת רישוי 3

שווי רכב 122,000-144,000 ש"ח: גובה אגרת רכב - 1,811 ש"ח (עד 3 שנים).

קבוצת רישוי 4

שווי רכב 144,000-162,000 ש"ח: גובה אגרת רכב - 2,130 ש"ח (עד 3 שנים).

קבוצת רישוי 5

שווי רכב 162,000-210,000 ש"ח: גובה אגרת רכב - 2,417 ש"ח (עד 3 שנים).

קבוצת רישוי 6

שווי רכב 210,000-299,000 ש"ח: גובה אגרת רכב - 3,366 ש"ח (עד 3 שנים).

קבוצת רישוי 7

שווי רכב 299,000 ש"ח ומעלה: גובה אגרת רכב - 4,731 ש"ח (עד 3 שנים).

תקרת מחיר המחירון לחישוב שווי שימוש: כ-507 אלף ש"ח.

מן ההבדלים בין קבוצות הרישוי השונות, ניתן להבחין שרכבי יוקרה משלמים עד פי 4.5 לעומת הרכבים הזולים ביותר, הנמצאים בקבוצת הרישוי הראשונה.

חשוב לציין כי כלי רכב אחרים, כגון אופנועים, מוניות, רכבי הסעות וכד' מוגדרים אחרת ומשלמים אגרות אחרות.

תקנות תעריפי הקבוצות וסכומי האגרה מתעדכנים מעת לעת ע"י משרד התחבורה, באישור הכנסת. העדכון מבוצע ברוב המקרים בחודשים אוקטובר-נובמבר, לקראת סוף השנה. עדכון קבוצות הרישוי מתבצע גם לפי מדד המחירים לצרכן וסל המטבעות (השקל מול הדולר והאירו, למשל).

התקנות המאושרות בועדת הכנסת מעדכנות את קבוצות הרישוי של הרכבים בהתאם לשווי הרכב בעת קנייתו - גובה האגרה שישלם על רוכש בכל שנה מחדש, בזמן חידוש רשיון הרכב שלו. לכן, קונה חכם חייב לבדוק את קבוצת הרישוי אליה משתייך הרכב שהוא מתכנן לרכוש. שווי הרכב לצורך קביעת קבוצת הרישוי משפיע על ההוצאה השנתית של בעל רכב, בין אם מדובר ברכב פרטי או חלק מצי רכב.

על הנייר, ההבדל בסכום האגרה לא נראה משמעותי. אך אם בכוונתך להחזיק ברכב תקופה ארוכה, נגיד 5-10 שנים, מדובר על סכומים המצטברים לכדי אלפי שקלים. למעשה, קבוצות הרישוי הן סוג של מס פרוגרסיבי, המוטל על בעלי רכב בהתאם לרמה הסוציו-אקונומיות שלהם. רוכשי מכוניות יוקרה משלמים "מס רכב" עקיף, בעוד כל מי שמחזיק רכב זול יחסית (100 אלף ש"ח ומטה) משלם את מינימום המס דרך אגרת הרכב. זהו מיסוי מיוחד המתבטא ב"מדרגות מס", כדי לעודד צרכנים להסתפק ברכבים זולים יחסית.

עד שנת 2010 היה ניתן לחשב את שווי השימוש ברכב לפי קבוצות הרישוי, מבחינת מס הכנסה. אך החל מ-2010 והלאה, ביטלה הרפורמה את נושא זה, וכיום שווי השימוש ברכב לא נקבע עוד לפי קבוצת הרישוי, אלא לפי שווי הרכב בפועל. המונח המקצועי המשמש לחישוב נקרא "המודל הליניארי" - שווי שימוש היורד (ברוב המקרים) בסכום של כמה מאות שקלים מדי חודש.

אז אם אתם שואלים את עצמכם "איזה קבוצה הרכב שלי", התשובה לא נמצאת במחיר המחירון שלו כיום, וכנראה גם לא בהכרח לפי המחיר בעת הרכישה. מס הכנסה מגדיר זאת כך - שווי השימוש מחושב כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש. שיעור שווי השימוש החודשי עומד על כ-2.5%.