שמירת הקוד הסודי

קודן לרכב

הקוד הסודי של הרכב, הנקרא גם "קודן לרכב", הוא למעשה סיסמה מספרית עבור ה"אימובילייזר", המונע התנעת הרכב ע"י זרים (כמו גנבים).

שמירת הקוד הסודי של הרכב הינה תנאי להגנה על הרכב מפני גניבה.

יש להמנע מהצמדת הקוד הסודי למפתחות הרכב - כל מפתחות הרכב, הראשי והרזרבי.

המפתחות יישמרו במקום מוסתר בבית במהלך הלילה.

יש להימנע מכתיבת הקוד הסודי במקום כלשהו ברכב, גם לא במקום מוסתר.

את הקוד הסודי יש לשמור בטלפון הנייד בלבד תחת שם בדוי.