כביש אגרה - מנוי

אנו מציעים לכל לקוחותינו לעשות מנוי לכביש 6, מנהרות הכרמל והנתיב המהיר.
  • לקוחות שאינם מנויים מחוייבים על ידנו על השימוש בכבישי אגרה בתוספת עמלה.
  • העמלה ודמי הטיפול נגבים על ידינו בגין השקעת שעות עבודה בהנהלת החשבונות, הוצאת החשבונית ומעקב אחר הגביה.
  • לנו אין ענין לשמש כמתווך בין הלקוחות לבין מפעילי כבישי האגרה ואנו מציעים לכם לבצע התקשרות ישירות עם חברת "דרך ארץ" מפעילת כביש 6, דרך כרמלטון מפעילת מנהרות הכרמל ודרך חברת הנתיב המהיר בע"מ מפעילת הנתיב המהיר.

הערה:
אין צורך בתווך ו/או אישור שלנו לביצוע ההתקשרויות.
טל' כביש 6/ מנהרות הכרמל - 6116*.
טל' הנתיב המהיר - 3633*.