אלכוהול ונהיגה

יש סכנה לנסוע חיש, אם לא יבש הכביש.
אך הסיכון פי אלף ביש, אם לא יבש האיש".
חנניה רייכמן

אדם ובוודאי נהג שנמצא תחת השפעת אלכוהול מתקשה לתפקד בגלל טשטוש החושים.
הקשיים העיקריים בהשפעתם על הנהיגה הם:

אומדן מרחק, זמן, קצב, שווי משקל, נטייה להרדמות, תגובות איטיות ועוד.
כל אלה משפיעים כמובן גם על שיקול דעתו של הנוהג וקבלת החלטות בזמן הנהיגה.
אין ספק שאדם המצוי במצב כזה ונוהג ברכב - מסכן את עצמו ואת הסובבים אותו.

החוק מגדיר במדויק כמה אלכוהול מותר לשתות.

הרצוי ביותר הוא שמי שנוהג לא ישתה בכלל, וקבוצה שיוצאת לבלות ולשתות תבחר נהג תורן שלא ישתה.
המשטרה עורכת בדיקות אקראיות ומדגמיות של הנוהגים ע"י מכשיר נשיפה שמכונה "ינשוף" שאושר כקביל בבתי המשפט. נהג שיסרב להיבדק יחשב כבעל רמת אלכוהול גבוהה מהמותר. בסופי שבוע המשטרה נערכת בכוחות מוגברים בכל הכבישים ובעיקר סמוך למקומות בילוי.
קצין משטרה רשאי לשלול במקום את רשיונו של אדם הנוהג בשכרות ל- 30 יום ולהחרים את הרכב ל- 60 יום אפילו אם הנוהג אינו בעל הרכב. אדם שהורשע על נהיגה בשכרות, יישלל רשיונו על פי מדרג הקבוע בחוק.