הנחיות כלליות

קיבלת רכב חדש? מזל טוב. עכשיו כדאי להקפיד על טיפולים שגרתיים וללמוד על התנעה נכונה, מיגון, מקרים המצדיקים פנייה למוקד השירות, רכבים חלופיים, החזרת רכב ועוד.
טיפולים שיגרתיים

הטיפולים השיגרתיים ברכב יעשו בתאום ובאחריות אגף שירות הלקוחות.
המוסך המטפל הינו מוסך מורשה ויקבע ע"י שירות הלקוחות על פי המיקום הגאוגרפי שבו ישהה הרכב ויובא לידיעתך, אם תרצה בכך.
טרם הגעת הרכב ל - ק"מ הנדרש לטיפול, או פרק הזמן הקבוע לטיפול, הנך מתבקש לפנות למוקד שירות הלקוחות לתאום מועד.
מספר הטלפון של מוקד שירות הלקוחות 2333* מכל טלפון.
יש להעמיד את הרכב לטיפול החל מהשעה 08:30 - אנחנו נעשה כל מאמץ להחזיר את הרכב מוקדם ככל האפשר.

לתשומת ליבך - ביום הטיפול/התיקון הרכב ישהה במוסך ברוב שעות היום, נא להתארגן בהתאם.
ביצוע טיפול בזמן שנקבע ע"י יצרן הרכב, שומר על אחריות היבואן ולכן חובה להכניס את הרכב לביצוע טיפולים כנדרש בהוראות היבואן שניתנו לך בעת מסירת הרכב.
ניתן לעיין גם ב "ספר הרכב" שנמסר לך עם הרכב.

איסור התנעה בעזרת כבלי התנעה

אין להניע רכב בעזרת כבלי התנעה מחשש לנזק למחשב הרכב.
נזק כזה אינו מכוסה בכיסוי ביטוחי ויחול על הלקוח.

מערכת המיגון

ברכב קיימת, מערכת מיגון הכוללת קוד אישי.
הסבר לתפעול מערכת המיגון ניתנה לך ע"י נציגנו.

מערכת השמע

ברכב הותקנה מערכת שמע איכותית. הסבר בסיסי להפעלתה ניתן לך ע"י נציגנו.

פנייה למוקד השירות

במקרים הבאים יש לפנות למוקד השירות של "אופרייט":

1. תקלה: במקרה של תקלה ברכב (גם אם ניתן להמשיך ולנסוע בו).

2. תאונה: אם אירעה תאונה ברכב שבו הינך נוהג/ת יש לבצע את הפעולות הבאות:

יש להחליף פרטים עם הרכב השני המעורב בתאונה (אם קיים רכב שני והתאונה אינה "תאונה עצמית").

הפרטים החיוניים הם:

 • מס' רישוי של הרכב
 • שם חברת הביטוח
 • מס' פוליסת הביטוח
 • שם פרטי ושם משפחה
 • מספר זהות
 • כתובת
 • טלפון
 • מספר נייד

טפסים למילוי הפרטים נמצאים במעטפה שנמסרה לך בעת מסירת הרכב.
במידה וניתן להמשיך ולנסוע ברכב שנפגע בתאונה, יש להמשיך ולנסוע בו ולדווח כדלקמן:
בשעות הפעילות: למדור תאונות 04-8810405, או 2333* שלוחה 1.
לאחר שעות הפעילות: למוקד השירות.
במידה והרכב לא במצב נסיעה, יש לפנות לקבל הנחיות לגבי חילוץ הרכב וקבלת רכב חלופי

3. צמיגים
אם יש צורך בהחלפת צמיג עקב בלאי או נזק.
תיקון תקרים (פנצ'רים) באחריות ועל חשבון הנוהג ברכב.

4. גניבת הרכב
בכל מקרה של גניבת הרכב או חשד לגניבה יש לדווח מיידית למוקד שירות הלקוחות ולבצע ההנחיות כפי שימסרו לך ע"י המוקדן.

הערה חשובה:
חברת אופרייט איננה אחראית לדברי ערך שנשארים ברכב. לכן חשוב לא להשאיר דברי ערך או כסף ברכב שנמסר לטיפול/תיקון.

חשוב לדעת: בחלק מכלי הרכב קיים שעון חום מנוע או נורית התראה. אם שעון חום המנוע מראה על התחממות המנוע, יש לעצור את הרכב מיידית ולהתקשר למוקד השירות. תמיד, בהידלק אור אדום, יש לעצור את הרכב מיידית ואין להמשיך בנסיעה. בהדלק אור צהוב או כתום ניתן להמשיך בנסיעה אך יש לדווח למוקד שירות הלקוחות.

דלק

רכבי מלאי - לא תהיה התחשבנות על צריכת דלק ברכבי המלאי.
(הרכב יימסר בד"כ עם 1/4 מיכל - אפשר להחזירו גם ללא דלק כלל).
רכבים שכורים - קבלת והחזרת הרכב עם מיכל מלא בלבד.
רכבי עיסקה - שימוש בדלק שברכב, כנדרש להגעה וחזרה אל ומהמוסך או נותן השירות.

שעות פעילות מוקד שירות הלקוחות

מוקד שירות הלקוחות פועל 24 שעות ביממה כל השנה (להוציא יום כיפור) בין השעות 07:00 ועד 23:00 יינתן מענה לכל הבעיות והשאלות השוטפות.
בלילה בין השעות 23:00 ועד 07:00 נא לפנות רק במקרים דחופים או במקרה של תאונת דרכים.

רכב חלופי

רכב חלופי יינתן בכל מקרה בו הרכב ישהה במוסך מעבר לשעה 17:00, בימי שישי/ ערבי חג עד שעה 13:00.
רכב חלופי במקרה של תאונה משביתה ינתן בזמן קצר ככל הניתן.

החזרת רכב בסיום עסקה

בסיום העסקה לפני החזרת הרכב באחריותך לוודא:

 • פירוק הדיבורית.
 • פירוק התקן התדלוק.
 • ביטול ההתקשרות עם חברת הדלק.
 • ביטול ההתקשרות עם כבישי האגרה - כביש 6/מנהרות הכרמל/הנתיב המהיר.
 • הוצאת כל החפצים האישיים.
 • פירוק התקנים נוספים.
 • הורדת מדבקות פרסום, חניה, אזור מגורים, מדבקת איך אני נוהג וכו'...

הערה: פירוק דיבורית והתקנים נוספים ע"י אופרייט כרוך בתשלום.

אין למסור או לקבל רכב/רכב חדש/רכב חליפי לגורם כלשהו ללא קבלת טופס מסירה/החזרה מפורט, שיהווה הוכחה למקרה של קבלת דו"ח משטרה או דו"ח עיריה ולמקרה של פגיעה ברכב.