טופס למקרה גניבת רכב

** קישור לקובץ pdf מונגש

פרטי המבוטח

פרטי הרכב והביטוח

פרטי הגניבה והנסיבות

הודעה למשטרה

הצהרה

הובא לידיעתי ואני מסכים כי הפרטים שמסרתי ו /או כל מידע שיגיע לידיעת החברה , יוחזקו במאגר ממחושב בו נוהגת החברה לרכז נתונים בנושא הביטוח וכי פרטים אלה עשויים להימסר למאגרי מידע נוספים המשמשים את ענף הביטוח בארץ וכן ככל הנדרש על פי כל דין.

אני מתיר לחברה לפנות לכל מאגר מידע , לקבלת הפרטים הדרושים לה והכל בקשר עם מתן שרותי הביטוח, במישרין ו /או בעקיפין

נשלח בהצלחה!

נציגנו יצרו עמך קשר בהקדם

תקלה בשליחה!