תקנון ליסינג פרטי

  • תחשיב העסקה הינו לפי 20,000 ק"מ בשנה
  • ההצעה לתקופה של 34 חודשים.
  • מסלול א' - מקדמה תשולם במעמד ההזמנה.
  • דמי הקמה בתחילת העסקה 500
  • אגרת רישוי לרכב תשולם בנפרד ומראש בתחילת העסקה.
  • ההצעה כוללת קודנית. במידה ונדרש מיגון אחר ישולם בנפרד.
  • המחירים נקובים בש"ח, כוללים מע"מ וצמודים למדד
  • ההצעה הבסיסית אינה כוללת ביטוחים ו/או אחזקה/שירות נהגים/תוספות, אלא אם נרכשו במסלול ליסינג פרטי מועדף.
  • מחירי המכוניות נמסרו ע"י יבואני הרכבים ונכונים ליום הפרסום.
  • בכל מקרה, התנאים המחייבים לעסקה יהיו על פי ההסכם המפורט שייחתם בינינו.


בתום התקופה: מסלול א'

  • הלקוח יכול לרכוש את הרכב בתום התקופה המלאה בהנחה של 12% ממחיר המחירון (ללא הפחתות).
  • הלקוח יכול להחזיר את הרכב ללא התחייבות נוספת בכפוף להסכם ולבדיקת ק"מ ומצב הרכב.

חדש: מסלול ליסינג תפעולי- פרטי (36 חודשים)

  • חבילת ביטוחים: חובה ומקיף
  • חבילת טיפולים (כולל 3 טיפולים)
  • אגרת רישוי שנתית

    ט.ל.ח.

למידע נוסף: מחירון ליסינג פרטי